Zapraszamy do strefy klienta!

BĄDŹ BEZPIECZNY Z NAMI

UBEZPIECZ

Dom

Podstawowe parametry wpływające na wysokość składki ubezpieczeniowej to:

 • stałe zameldowanie/siedziba firmy właściciela
 • marka, model pojazdu i jego wartość (przy AC)
 • rok produkcji i pojemność silnika
 • wiek właściciela oraz współwłaściciela (jeśli występuje)
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia w zakresie szkodowości
 • schemat płatności (jednorazowo, na raty)

Dodatkowe elementy, które mogą wpływać na składkę:

 • zawarcie innego ubezpieczenia majątkowego/życiowego
 • lata posiadania prawa jazdy
 • wiek posiadanych dzieci
 • wykonywany zawód
 • płeć

Koszty leczenia (w skrócie KL) – ubezpieczenie chroni wyjeżdżających przed koniecznością samodzielnego ponoszenia wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski. Pokrywa koszty związane z chorobą, które musimy ponieść za granicą. Należą do nich między innymi:

 • koszty wizyty lekarskiej
 • koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych
 • koszty leczenia szpitalnego i transportu do szpitala
 • koszty konsultacji medycznych, zakupu protez, okularów, które uległy zniszczeniu w wypadku
 • koszty dodatkowej opieki medycznej czy pielęgniarskiej
 • w przypadkach najtragiczniejszych, każda taka polisa gwarantuje sprowadzenie zwłok do kraju

Takim ubezpieczeniem jest OC w życiu prywatnym. Warto wykupić taką polisę, ponieważ w wielu sytuacjach, np. gdy pęknie wężyk od kranu, istnieje duże prawdopodobieństwo zalania mieszkania znajdującego się pod nami lub obok nas. Jeśli masz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, koszty związane z remontem mieszkania sąsiada pokrywane są w takiej sytuacji nie z Twojej kieszeni, lecz z polisy OC.

 • koszty wizyty lekarskiej
 • koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych
 • koszty leczenia szpitalnego i transportu do szpitala
 • koszty konsultacji medycznych, zakupu protez, okularów, które uległy zniszczeniu w wypadku
 • koszty dodatkowej opieki medycznej czy pielęgniarskiej
 • w przypadkach najtragiczniejszych, każda taka polisa gwarantuje sprowadzenie zwłok do kraju

Tak, do końca trwania ubezpieczenia można korzystać z polisy otrzymanej od zbywcy. Może wiązać się to jednak z przeliczeniem składki i dopłatą. Otrzymane przy zakupie potwierdzenie OC o niczym nie przesądza – polisa może być zawarta na kilka rat lub może być w ogóle nie opłacona, a w skrajnym przypadku nieważna. Prosimy o kontakt z naszym biurem, aby sprawdzić dokładnie parametry polisy i skorzystać z naszego doradztwa.

 • koszty wizyty lekarskiej
 • koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych
 • koszty leczenia szpitalnego i transportu do szpitala
 • koszty konsultacji medycznych, zakupu protez, okularów, które uległy zniszczeniu w wypadku
 • koszty dodatkowej opieki medycznej czy pielęgniarskiej
 • w przypadkach najtragiczniejszych, każda taka polisa gwarantuje sprowadzenie zwłok do kraju

Tak, o ile nowy właściciel wypowie polisę zbywcy i zawrze nowe ubezpieczenie. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwraca sprzedającemu składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zwrot składki nastąpi tylko wtedy, gdy Towarzystwo nie wypłaciło, ani nie jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania za szkody objęte polisą. Za naszym pośrednictwem dokonasz wszelkich formalności związanych ze zwrotem składki.

 • koszty wizyty lekarskiej
 • koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych
 • koszty leczenia szpitalnego i transportu do szpitala
 • koszty konsultacji medycznych, zakupu protez, okularów, które uległy zniszczeniu w wypadku
 • koszty dodatkowej opieki medycznej czy pielęgniarskiej
 • w przypadkach najtragiczniejszych, każda taka polisa gwarantuje sprowadzenie zwłok do kraju

owodów takiego postępowania może być wiele. Najlepiej aby uniknąć kłopotów, od razu skontaktuj się z naszym biurem.

Tak. Będziesz wtedy jedynie osobą ubezpieczającą, a ubezpieczone będą osoby dla których kupowana jest polisa.

Nie. Polisa mieszkaniowa to ubezpieczenie dobrowolne, które zawiera się na określony czas – zazwyczaj 12, 24 czy 36 miesięcy. Umowa nie podlega automatycznemu wznowieniu na kolejny okres. Nie trzeba jej także wypowiadać.

Żeby ją odnowić, skontaktuj się z naszym biurem.

Jest to kwota, którą ubezpieczyciel zawsze potrąci z wypłaty odszkodowania. 

Jest to część wartości szkody, którą Ubezpieczony zobowiązany jest pokryć w sytuacji jej wystąpienia.

Po pierwsze, oznacza to płacenie z własnej kieszeni wysokich odszkodowań, gdy spowodujesz wypadek lub kolizję.

Po drugie zawsze za brak ważnego OC naliczane są surowe i nieuchronne kary finansowe. Ich wysokość to w przybliżeniu np. dwukrotność minimalnego wynagrodzenia dla samochodów osobowych, czy trzykrotność dla samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych czy autobusów. Zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone ustawowo i nie podlegają negocjacjom! Kary są naliczane już od pierwszego dnia braku ważnego OC. Do 3 dni to 20%, do 14 dni to 50% a powyżej 14 dni to 100% pełnej wysokości kary.

Osoba, która nie spełniła w terminie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC – zgodnie z ustawą powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty na konto Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (art. 88 ustawy). Zatem jeśli nie wpłacisz kary dobrowolnie, może być ona egzekwowana zgodnie z procedurami administracyjnymi, tj. przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego.

Wysokość przedmiotowych opłat karnych obowiązujących w 2020 roku (uwaga! stawki obowiązują na dany rok):

 • samochody osobowe: 5.200,- PLN
 • samochody ciężarowe, ciągniki: 7.800,- zł
 • samochodowe, autobusy: 7.800,- PLN
 • pozostałe pojazdy: 870,- PLN
 • OC rolników: 260,- PLN

Nie. Umowa, której przedmiotem jest ubezpieczenie mieszkania wygasa z ostatnim dniem okresu ubezpieczenia.

 • Jeżeli jesteś właścicielem to do zawarcia polisy OC wystarczy dowód rejestracyjny.
 • Jeżeli dopiero kupiłeś samochód i nie zarejestrowałeś jeszcze pojazdu na siebie to oprócz dowodu rejestracyjnego poprzedniego właściciela potrzebna jest jeszcze umowa zakupu pojazdu.

.

Skontaktuj się z naszym agentem!

U nas nie ma pytań, których nie można zadać!
Jesteśmy tutaj, aby doradzić, pomóc i poprowadzić klienta przez cały proces zakupu ubezpieczenia.

KONTAKT

Zapytaj o szczegóły

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Wyrażenie zgody
Scroll to Top